Четвъртък №17 (9б)

Написах много двойки, защото не пожелаха да ме слушат за писмената работа.
На новия ученик му написах четворка и петица, за поощрение.
13 – http://arena.maycamp.com/users/4220
9 – http://arena.maycamp.com/users/3868
11 – http://arena.maycamp.com/users/4207
3 – http://arena.maycamp.com/users/4142

Advertisements

Четвъртък № 18 (9б)

Образуване на трицифрено число от цифрите му. Намиране на най-голямо измежду зададен брой числа.
Намиране на най-малкото от три числа.
Намиране на средното по големина от три числа.
Има още

Седмица №18 (сряда)

Самоотчет за постиженията през първия учебен срок по информатика в осми клас

1. Знания за свойствата на информацията, информационните дейности.
2. Познания и умения за преобразуване на количествените характеристики на дигиталната информация.
3. Знания и умения за характеристиките (свойствата) на алгоритмите, видовете алгоритми, езиците за програмиране и видовете транслатори.
4. Умения за проследяване на работещ сорс код от конкретен език за програмиране.
5. Умения за създаване на сорс код, описващ несложни алгоритми.
Има още

SFB форматиране (въпроси и отговори)

Как се форматира текст, който е над заглавие на секция?
На следващата страница има още един текст, който е подобен, самостоятелно – на отделна страница, преди нова страница, на която е заглавието на първата подсекция.

Не върви да е епиграф на секцията?

Следващият текст, който е преди подсекцията, какво е – епиграф на секцията (защото е след заглавието на секцията) или епиграф на подсекцията (макар че е на отделна страница преди нейното заглавие)?