Вторник №3

Край на учебната година в прогимназиалната степен в класовете, които придобиват основно образование!
И бонбони си приготвих да почерпя, но шестокласниците не се събраха да го направя. 🙂 🙂 🙂


Сканирането на полезни цитати започна с този.

Advertisements

Неуморен

Във вторник изпратиха Данчо.

R.I.P. за изумителната личност, която имах късмета да съм срещала в живота си.

В паметта ми това е човекът (след майка), към когото съм се обръщала мислено най-често за съвет и оценка.
Той нямаше умора да работи като хала, да отговаря на въпроси, да спори и да убеждава, да се пали и да приема различните. Да ограмотява, да обяснява, да доказва, да се радва на красотата, на хармонията, на законите на Природата. Да търси без изтощение и без оплакване – вечно да изследва и да майстори, да изобретява и да ремонтира с една и съща огромна и неизтощима енергия на откривател.

Отиде си най-талантливият доктор Охболи на компютрите.

Никога не се оплака, не каза, че няма време, не се показа уморен и не отложи нито едно питане, нито един проблем, с който съм му губила времето през дългото ни познанство.

Дълго – от есента на 1988 година насам.
И как нито веднъж не изпълних заканата си да отида при Данчо с микрофон. Поне да имах запис на един от разговорите му. Не че щеше да е излишно и видео. Все отлагах за следващия път.
Толкова пропуснати въпроси и неизвестни отговори имахме, Данчо. Много за кратко всъщност е било всичко, което сме преживели заедно в студентските си години и след това – паралелно, всеки по пътя си. Много кратко, ужасно кратко!

Тъга, скръб, болка… и още нямам вариант да го приема.
Какво той би искал сега от нас?

От нас – по-глупавичките, по-неуките, по-недосетливите? Защо ни остави да се чудим?
Талантливите и надарени с бърза мисъл хора невинаги са щедри към останалите.

А Данчо беше. И ни търпеше. Не само мене. Ние дори не знаем колко огромна напаст сме били, не сме се познавали и не сме се броили колко му се товарим на гърба, да ни пренесе през нашите дребнави и дребни проблеми и проблемчета.

И най-големите си резили съм му разказвала, и пак не се отказа от приятелството ни.
С нищо не заслужавах това.
С нищо не компенсирах щедростта и добротата му.
Надали е имало как. Сега – още по-малко.

Екипни проекти в 8а – 30.05.2018

Критерии за оценяване на проектите от екипните задачи в 8а
1. За добро познаване на задачите – 4 т.;
2. За добре подредена и ясно формулирана спецификация в текстов документ – 4 т.;
3. За подходящи съобщения при интерактивния диалог с потребителя – 4 т.;
4. За пълно и точно алгоритмично решение – 8 т.;
5. За подходящи тестови примери – 4 т.;
6. За подходящо оформена презентация – 4 т.;
7. За липса на правописни и пунктуационни грешки, правилно използване на терминологията на български език – 4 т.;
8. За добро представяне пред класа – 10 т.;
9. За участие в екипната работа – 4 т.
Общо: 46 точки

Развитие на проектната работа към 30.05.2018:
Проект „Познай числото“

8а Екип: Доника и В. Й.

Направете проект на приложение на игра с име GuessTheNumber, в което след старт компютърът генерира случайно цяло число в интервала от 1 до 100 включително, а играчът се опитва да го познае с минимален брой опити. При всеки опит на играча програмата трябва да връща едно от следните съобщения: нагоре (търсеното число е по-голямо от предположеното на играча), надолу (търсеното число е по-малко от предположението на играча) и позна (когато играчът въведе генерираното от компютъра число). След като играчът познае числото, програмата не трябва да позволява повече опити и извежда в прозореца броя на направените опити. Реализирайте този проект.

https://arena.maycamp.com/users/4206

Екипна работа по задача „Най-голямо число“ НОИ-1 2018 E1.
Екип 8а: Ирена и Григор

Проект: Екология и информатика – напояване, декоративни растения. Потребителски интерфейс на задача по програмиране.
НОИ-2 2018 E3. Полей цветята
Екип 8а: Любчо, Димо, Илиян
https://arena.maycamp.com/users/4339

Проект: Икономика и информатика – „Хотел“

Анализ на задача „Хотел“ от НОИ-1 2018 – какво е условието, какво е решението, защо сме използвали този сорс код, къде са семантичните особености, има ли цикличност, разклоненост и т.н. – характеристики на алгоритъма.

Екип 8а: Дияна, Симона, Калина и Виктория Черкезова
https://arena.maycamp.com/users/4023
https://arena.maycamp.com/users/4166
https://arena.maycamp.com/users/4320

Проект: Златната среда
Екип 8а: Рая и Изабела Красимирова
https://arena.maycamp.com/users/1667
https://arena.maycamp.com/users/4019
https://arena.maycamp.com/users/4020

Проект: Нашите първи програми в осми клас (Приложение 5 и 6 от учебника по философия)
Задача „Факир“, Есен, 2010 E1.
Екип 8а: Пламена, Донислав и Диан

Проект: Информатика и спорт (Фигурно пързаляне)

Екип 8а: Изабела 22, Ивана, Елена и Антония
Засега този софтуерен проект ще включва пълен анализ на задача „Фигурно пързаляне“ и всичко, свързано с масиви.
НОИ 1 – 2013 – Е1
https://arena.maycamp.com/users/4129
https://arena.maycamp.com/users/4016
https://arena.maycamp.com/users/4069

За намаляване на ставката на ДДС върху книгите

Светлите бъднини са илюзия, когато Държавата нехае за четящите, за писателите, поетите, преводачите и учените си.

https://www.peticiq.com/signatures/dds_knigi/

10 съвета как да направите интересно публично представяне

Пълен текст на стр. 203 от учебника по философия за 8. клас, „Просвета“, София, 2017
10 съвета как да направите интересно публично представяне: Има още