Седмично разписание`2010

Януари`2010
понеделник, 4.01.2010
7.30-9.10 информатика, 9а-ІІ

вторник, 5.01.2010
10.30-12.10 информатика, 10а-ІІ
12.20-14.00 ИТ, 12а-І

сряда, 6.01.2010
12.20-14.00 информатика, 9а-ІІІ

четвъртък, 7.01.2010
8.20-10.05 информатика, 10а-І

петък, 8.01.2010
11.25-13.05 ИТ, 12а-І

понеделник, 11.01.2010
7.30-9.10 информатика, 9а-ІІ

вторник, 12.01.2010
10.30-12.10 информатика, 10а-ІІ
12.20-14.00 ИТ, 12а-І

сряда, 13.01.2009
12.20-14.00 информатика, 9а-ІІІ

четвъртък, 14.01.2010
8.20-10.05 информатика, 10а-І

петък, 15.01.2010
УчИМИ – Пловдив

събота, 16.01.2010
Представяне на проекти на Десетата ученическа конференция на УчИМИ, Пловдив, ФМИ на Пловдивския университет.

понеделник, 18.01.2010
7.30-9.10 информатика, 9а-ІІ

вторник, 19.01.2010
10.30-12.10 информатика, 10а-ІІ
12.20-14.00 ИТ, 12а-ІІ

сряда, 20.01.2009
12.20-14.00 информатика, 9а-ІІІ

четвъртък, 21.01.2010
8.20-10.05 информатика, 10а-І

петък, 22.01.2010
11.25-13.05 ИТ, 12а-ІІ

неделя, 24.01.2010
8-12 Общински кръг на олимпиадата по информатика.

понеделник, 25.01.2010
7.30-9.10 информатика, 9а-ІІ

вторник, 26.01.2010
10.30-12.10 информатика, 10а-ІІ
12.20-14.00 ИТ, 12а-ІІ

сряда, 27.01.2009
12.20-14.00 информатика, 9а-ІІІ

четвъртък, 28.01.2010
8.20-10.05 информатика, 10а-І

петък, 29.01.2010
Неучебен ден, междусрочна ваканция.
Регистрация и техническа конференция на Зимните математически състезания по информатика, Велико Търново.
понеделник, 01.02.2010

вторник, 02.02.2010
9.20-10.05 ИТ, 5б, заместване
10.30-12.10 ИТ, 10а-І, заместване
12.20-14.00 ИТ, 12а-ІІ

сряда, 03.02.2010
12.20-14.00 информатика, 9а-І

четвъртък, 04.02.2010
8.20-10.05 ИТ, 10а-І, заместване
10.30-11.15 ЗИП ИТ 5а, заместване
14.00-16.20 педаг. съвет

петък, 5.02.2010
9.20-11.15 ИТ, 11а, заместване
11.25-13.05 ИТ, 12а-ІІ

вторник, 9.02.2010
12.20-14.00 ИТ, 12а-ІІ

сряда, 10.02.2010
12.20-14.00 информатика, 9а-І

петък, 12.02.2010
11.25-13.05 ИТ, 12а-ІІ

вторник, 16.02.2010
12.20-14.00 ИТ, 12а-ІІ

сряда, 17.02.2010
12.20-14.00 информатика, 9а-І

петък, 19.02.2010
11.25-13.05 ИТ, 12а-ІІ
16.00-17.30 Дежурство на училищния микробус

събота, 20.02.2010
8.30-11.30 Национално състезание по БЕЛ за 7 клас – общински кръг.
60 въпроса за 2 часа, 8 от тях – за попълване, останалите – за избор.
Бланката с отговорите се попълва със зачертаване на верния отговор с кръстче.

неделя, 21.02.2010
8.30-12.00 Национално състезание по математика за 7 клас – общински кръг.
Два модула, съответно 60 и 90 минути.
Бланката с отговорите се попълва с ограждане на верния отговор, а със зачертаване с кръстче се посочва сгрешен избор.

вторник, 23.02.2010
12.20-14.00 ИТ, 12а-ІІ

сряда, 24.02.2010
12.20-14.00 информатика, 9а-І

четвъртък, 25.02.2010
16.04-16.10 – изпратена база от данни за кандидатите за служебни лица, майска сесия на ДЗИ`2010

петък, 26.02.2010
11.25-13.05 ИТ, 12а-ІІ

вторник, 2.03.2010
10.30-12.10 ИТ, 10а-ІІ, заместване МА
12.20-14.00 ИТ, 12а-ІІ
15.00 изпратен отчет за отсъствията и писмата до соц. подпомагане

петък, 5.03.2010
9.20-11.15 ИТ, 11а, заместване МЯ
11.25-13.05 ИТ, 12а-ІІ

събота, 6.03.2010
8.30-13.00, Габрово, ПМГ, областен кръг на олимпиадата по информатика

вторник, 9.03.2010
12.20-14.00 ИТ, 12а-ІІ
20.30-21.00 посрещане на групата от Бирмингам с децата-домакини за настаняването им, Център за осмисляне на свободното време

сряда, 10.03.2010
12.20-14.00 информатика, 9а-І

петък, 12.03.2010
11.25-13.05 ИТ, 12а-ІІ

събота, 13.03.2010
9.30-14.10, Габрово, ПМГ, областен кръг на олимпиадата по ИТ

неделя, 14.03.2010
9.30-12.00, Габрово, СОУ „Райчо Каролев“, областен кръг на нац. състезание по БЕЛ за 7 клас

вторник, 16.03.2010
Екскурзия до Ловеч-Крушуна, по проект Коменски1, „Опитай да се поставиш на мое място, да празнуваме заедно“

сряда, 17.03.2010
12.20-14.00 информатика, 9а-І

петък, 19.03.2010
11.25-13.05 ИТ, 12а-ІІ

събота, 20.03.2010
11.00-12.15, Габрово, областен кръг на математическо Кенгуру

вторник, 23.03.2010
9.20-10.05 ИТ, 5б, заместв. МЯ
10.30-12.10 ИТ 10а, заместв. МЯ
12.20-14.00 ИТ, 12а-ІІ

сряда, 24.03.2010
12.20-14.00 информатика, 9а-І

четвъртък, 25.03.2010
8.25-10.05 ИТ, 10а, заместв. МЯ
10.30-11.15 ЗИП ИТ 5а, заместв. МЯ

петък, 26.03.2010
9.20-11.15 ИТ 11а, заместв. МЯ
11.25-13.05 ИТ, 12а-ІІ

понеделник, 29.03.2010
7.30-9.10 ИТ, 9а, заместв. МЯ
9.20-10.05 ЗИП ИТ, 12б, заместв. МЯ
10.30-11.15 ИТ 11б, заместв. МЯ
11.25-12.10 ИТ 5а, заместв. МЯ

вторник, 30.03.2010
9.20-10.05 ИТ, 5б, заместв. МЯ
10.30-12.10 ИТ 10а, заместв. МЯ
12.20-14.00 ИТ, 12а-ІІ

сряда, 31.03.2010
12.20-14.00 информатика, 9а-І
16.00-17.00 Дебат в конферентната зала на Община Трявна на тема:
“Липсата на превенция е причина за противообществените прояви на подрастващите”.

петък, 09.04.2010
11.25-13.05 ИТ, 12а-ІІ

понеделник, 12.04.2010
7.30-9.10 ИТ, 9а, заместв. МЯ
9.20-10.05 ЗИП ИТ, 12б, заместв. МЯ

вторник, 13.04.2010
9.20-10.05 ИТ, 5б, заместв. МЯ
10.30-12.10 ИТ 10а, заместв. МЯ
12.20-14.00 ИТ, 12а-ІІ

сряда, 14.04.2010
12.20-14.00 информатика, 9а-І

четвъртък, 15.04.2010
8.25-10.05 ИТ, 10а, заместв. МЯ
14.10-15.20 Сбирка на МО природни науки и екология – презентация
17.30-18.15 Родителска среща за ВО в седми клас и националните изпити за кандидатстване след 7 клас.

петък, 16.04.2010
9.20-11.15 ИТ, 11а, заместв. МЯ
11.25-13.05 ИТ, 12а-ІІ

понеделник, 19.04.2010
7.30-9.10 ИТ, 9а, заместв. МЯ
9.20-10.05 ЗИП ИТ, 12б, заместв. МЯ
15:46 последен запис на данните за квестори и консултанти по математика и БЕЛ за изпитите след 7 клас.

вторник, 20.04.2010
10.30-12.10 ИТ 10а, заместв. МЯ
12.20-14.00 ИТ, 12а-ІІ

сряда, 21.04.2010
12.20-14.00 информатика, 9а-І

четвъртък, 22.04.2010
8.25-10.05 ИТ, 10а, заместв. МЯ

петък, 23.04.2010
9.20-11.15 ИТ, 11а, заместв. МЯ
11.25-13.05 ИТ, 12а-ІІ
профилактични прегледи за СОУ

понеделник, 26.04.2010
10.30-11.15 ИТ, 11б, заместв. МА
11.25-12.10 ИТ, 5а, заместв. МА

вторник, 27.04.2010
10.30-12.10 ИТ 10а, заместв. МА
12.20-14.00 ИТ, 12а-ІІ

сряда, 28.04.2010
12.20-14.00 информатика, 9а-І

четвъртък, 29.04.2010
8.25-10.05 ИТ, 10а, заместв. МА
10.30-11.15 ЗИП ИТ 5а, заместв. МА

петък, 30.04.2010
11.25-13.05 ИТ, 12а-ІІ

понеделник, 03.05.2010
10.30-11.15 ИТ, 11б, заместв. МА
11.25-12.10 ИТ, 5а, заместв. МА

вторник, 04.05.2010
10.30-12.10 ИТ 10а, заместв. МА
12.20-14.00 ИТ, 12а-ІІ

сряда, 05.05.2010
12.20-14.00 информатика, 9а-І

сряда, 12.05.2010
12.20-14.00 информатика, 9а-І

сряда, 19.05.2010
12.20-14.00 информатика, 9а-І

сряда, 26.05.2010
12.20-14.00 информатика, 9а-І

сряда, 2.06.2010
12.20-14.00 информатика, 9а-І

сряда, 9.06.2010
12.30-14.05 информатика, 9а-І

сряда, 16.06.2010
12.20-14.00 информатика, 9а-І

петък, 18.06.2010
9.20-11.15 ИТ, 11а-І – заместв. МЯ

понеделник, 21.06.2010
7.30-9.10 ИТ, 9а-ІІ заместв. МЯ

сряда, 23.06.2010
12.20-14.00 информатика, 9а-І

понеделник, 28.06.2010
7.30-9.10 ИТ, 9а-ІІ заместв. МЯ

четвъртък, 08.07.2010
09.00-12.00 годишен педагогически съвет
14.20-16.30 изпращане на сканиранети дипломи и свидетелства за завършено основно образование, заедно със свидетелствата за завършен 12 клас.

петък, 09.07.2010
15.10 – получени нови компютри от фирма „Терабайт“.

петък, 16.07.2010
Търсене на оферти за интерактивна дъска, телефони и електронна поща.

петък, 23.07.2010
Получени мултимедийни прожектори от фирма „Терабайт“.

петък, 30.07.2010
Подадени документи за присъждане на 3 ПКС в ДИПКУ Стара Загора

петък, 06.08.2010
Трето пращане на базата с данни за ДЗИ – септември’2010.

понеделник, 23.08.2010
Присъединена една станция от z03 към soutr.
Инсталирани уин7, виртуална машина, работа по обновленията.

вторник, 24.08.2010
Рестарт на рутера в 8.15.
Търсене на музика за начален курс, подготовка лаптоп 3.

сряда, 25.08.2010
Работа по образец 1, CD за тържеството
16.00-20.10 Трявна-Габрово-Трявна

четвъртък, 26.08.2010
Рестарт на рутера към 14. Липсват телефонни връзки и интернет от 12-13.30.
Невъзможна връзка с полицията за СОД, телефонен разговор с 65151.

петък, 27.08.2010
Принтиране на цветни буквички.
Дискове със софтуер за 8 клас – АЕ, РЛ.

понеделник, 30.08.2010
Поправителна сесия.

вторник, 31.08.2010
Поправителна сесия.

сряда, 01.09.2010
Започва почистване на зали 1 и 2.

четвъртък, 02.09.2010
14.00-17.30
Обсъждане на задачите от първо контролно, Школа за състезателите от група С, Ямбол

петък, 03.09.2010
Лагер-школа за група С, Ямбол.

събота, 04.09.2010
Лагер-школа за група С, Ямбол.

неделя, 05.09.2010
Лагер-школа за група С, Ямбол.

понеделник, 06.09.2010

вторник, 07.09.2010
09.00-11.00
Педагогически съвет – годишна заетост, образец 1.
14.00 – 16.00
Обучение за преподаването по ИТ и информатика, Ивайло Иванов, НАГ.

сряда, 08.09.2010
Програми, седмични разпределения, рестарт на БТК-модем.

четвъртък, 09.09.2010
Реформи в образец 1.

петък, 10.09.2010
Нова паралелка. Актуализиране на АдминПро.

понеделник, 13.09.2010
Брой на учениците по паралелки – промени.
Промени в образец 1.
Ново четене на годишна натовареност.
Ново разпределение на часове за седмична програма.
Нов вариант за часовете по групи. (9а)

вторник, 14.09.2010
Списъци на учениците от групите по ЗИП.
Подготовка на зала 1.

сряда, 15.09.2010
Седмично разписание за четвъртък и петък. (до 18 часа)

четвъртък, 16.09.2010
10.30-12.10 ИТ 11а, зала 1.

петък, 17.09.2010
10.30-12.10 информатика 10а, група АББВВДДДИ, зала 2.

понеделник, 20.09.2010
7.30-9.10 ИТ 11а, зала 1.

вторник, 21.09.2010
7.30-9.10 информатика 9а, група Стефани, зала 3.
10.30-12.10 информатика 10 а, група ma, зала 1.

сряда, 22.09.2010

четвъртък, 23.09.2010
7.25 Рестарт на рутера на БТК.
9 писмо до Виваком.
10.30-12.10 ИТ 11а, зала 1.
12.20 отговор от Виваком по мейл.
15.30 писмо до АдминПро.
16.15 отговор от АдминПро по мейл.
17. второ писмо до АдминПро.
17.20 Разговор с Татяна Колева.
19. Разговор с ГГ.

петък, 24.09.2010
10.30-12.10 информатика 10а, група АББВВДДДИ, зала 2.
седмица 2.

понеделник, 27.09.2010
7.30-9.10 ИТ 11а, зала 1.

вторник, 28.09.2010
7.30-9.10 информатика 9а, група Стефани, зала 3.
10.30-12.10 информатика 10 а, група ma, зала 1.

сряда, 29.09.2010
11.25-13.05 информатика 9а, групата на Станчо (ma), зала 1.

четвъртък, 30.09.2010
10.30-12.10 ИТ 11а, зала 1.

петък, 01.10.2010
10.30-12.10 информатика 10а, група АББВВДДДИ, зала 2.
13-15 С грижа за ученика, зала 3.
след 15 – инсталиране на софтуер в зала 3.

понеделник, 04.10.2010
7.30-9.10 ИТ 11а, зала 1.
справка отсъствия, писмо дублирани, причини за неизвинените.

вторник, 05.10.2010
7.30-9.10 информатика 9а, група Стефани, зала 3.
10.30-12.10 информатика 10 а, група ma, зала 1.
изпратени уведомление но Соц. осигуряване и писмата за отсъствията до РИО.

сряда, 06.10.2010
7.15 рестарт на рутера за БТК, спирал е токът през нощта в централната част на града
уведомление до Соц. осигуряване за IIа.
11.25-13.05 информатика 9а, групата на Станчо, зала 1.
14.00-16.00 обучение в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Габрово.

четвъртък, 07.10.2010
10.30-12.10 ИТ 11а, зала 1.

петък, 08.10.2010
10.30-12.10 информатика 10а, група АББВВДДДИ, зала 2.
13-15 С грижа за ученика, зала 3.
17.00-18.30 Дебат в зала „Дръзновение“, Трявна за Илиан

събота, 09.10.2010
9.30 – 14.30 Пътуване – г-жа МП за състезанието „Хитър Петър“, Габрово

понеделник, 11.10.2010
7.30-9.10 ИТ 11а, зала 1.
13.10 – Общински автобус, дежурство

вторник, 12.10.2010
7.30-9.10 информатика 9а, група Стефани, зала 3.
10.30-12.10 информатика 10 а, група ma, зала 1.

сряда, 13.10.2010
11.25-13.05 информатика 9а, групата на Станчо, зала 1.

четвъртък, 14.10.2010
10.30-12.10 ИТ 11а, зала 1.

петък, 15.10.2010
10.30-12.10 информатика 10а, група АББВВДДДИ, зала 2.
13-15 С грижа за ученика, зала 3.

понеделник, 18.10.2010
7.30-9.10 ИТ 11а, зала 1.

вторник, 19.10.2010
7.30-9.10 информатика 9а, група Стефани, зала 3.
10.30-12.10 информатика 10 а, група ma, зала 1.

сряда, 20.10.2010
11.25-13.05 информатика 9а, групата на Станчо, зала 1.
14-16 съвещание указание за обучението по информатика и ИТ НАГ, Габрово.

четвъртък, 21.10.2010
10.30-12.10 ИТ 11а, зала 1.

петък, 22.10.2010
10.30-12.10 информатика 10а, група АББВВДДДИ, зала 2.
13-15 С грижа за ученика, зала 3.

понеделник, 25.10.2010
7.30-9.10 ИТ 11а, зала 1.

вторник, 26.10.2010
7.30-9.10 информатика 9а, група Стефани, зала 3.
10.30-12.10 информатика 10 а, група ma, зала 1.

сряда, 27.10.2010
11.25-13.05 информатика 9а, групата на Станчо, зала 1.

четвъртък, 28.10.2010
10.30-12.10 ИТ 11а, зала 1.

петък, 29.10.2010
10.30-12.10 информатика 10а, група АББВВДДДИ, зала 2.
13-15 С грижа за ученика, зала 3.

понеделник, 01.11.2010
Турнир „Черноризец Храбър“, г-жа МК, Габрово, ПМГ.

вторник, 02.11.2010
7.30-9.10 информатика 9а, група Стефани, зала 3.
10.30-12.10 информатика 10 а, група ma, зала 1.

сряда, 03.11.2010
11.25-13.05 информатика 9а, групата на Станчо, зала 1.

четвъртък, 04.11.2010
10.30-12.10 ИТ 11а, зала 1.

петък, 05.11.2010
10.30-12.10 информатика 10а, група АББВВДДДИ, зала 2.

понеделник, 08.11.2010
7.30-9.10 ИТ 11а, зала 1.

вторник, 09.11.2010
7.30-9.10 информатика 9а, група Стефани, зала 3.
10.30-12.10 информатика 10 а, група ma, зала 1.

сряда, 10.11.2010
11.25-13.05 информатика 9а, групата на Станчо, зала 1.
13.05-15.00 записи на радиопредаването за Празника на СОУ.

четвъртък, 11.10.2010
10.30-12.10 ИТ 11а, зала 1.

петък, 12.10.2010
10.30-12.10 информатика 10а, група АББВВДДДИ, зала 2.

понеделник, 15.11.2010
К. Уз. преподава от 7.30-9.10 ИТ 11а, зала 1.

вторник, 16.11.2010
7.30-9.10 информатика 9а, група Стефани, зала 3.
10.30-12.10 информатика 10 а, група ma, зала 1.

сряда, 17.11.2010
11.25-13.05 информатика 9а, групата на Станчо, зала 1.

четвъртък, 18.11.2010
7.30-8.15 ЗИП ИТ 6а, зала 3. заместв. МД
8.25-9.10 ЗИП ИТ 6б, зала 1. заместв. МД
10.30-12.10 ИТ 11а, зала 1.
Посещения в часовете от експерти на РИО.

петък, 19.10.2010
10.30-12.10 информатика 10а, група АББВВДДДИ, зала 2.
Подготовка на училищния вестник. Печат.

понеделник, 22.11.2010
К. Уз. преподава от 7.30-9.10 ИТ 11а, зала 1.
Заявка по е-поща за турнира „Джон Атанасов“.
13:10 дежурство на общинския автобус.
13:15 радиопредаване за Патронния празник на училището.

вторник, 23.11.2010
7.30-9.10 информатика 9а, група Стефани, зала 3.
10.30-12.10 информатика 10 а, група ma, зала 1.

сряда, 24.11.2010
11.25-13.05 информатика 9а, групата на Станчо, зала 1.

четвъртък, 25.11.2010
10.30-12.10 ИТ 11а, зала 1.

петък, 26.11.2010
7.30-8.15 ЗИП ИТ 5а, зала 2, заместв. ГВ.
8.25-10.05 ИТ 12а, зала 2, заместв. ГВ.
10.30-12.10 информатика 10а, група АББВВДДДИ, зала 2.
16.00-17.15 Дебат, зала „Дръзновение“.
18.30-22.00 Тр-Шумен

26.11.2010, 15.30 – 28.11.2010, 16.00
Липсва свързаност с интернет до рестарт на рутера.

понеделник, 29.11.2010
7.30-9.10 ИТ 11а, зала 1.
9.20-10.05 математика, 12а, заместв. ТД каб. мат. 1.
10.30-11.15 математика, 8а, заместв. ТД каб. мат. 1.
11.30 – изпратени сканирани дубликати на дипломи към националния регистър.
12.20-13.05 математика, 7б, заместв. ТД каб. мат. 1.

вторник, 30.11.2010
7.30-9.10 информатика 9а, група Стефани, зала 3.
10.30-12.10 информатика 10 а, група ma, зала 1.
12.20-13.05 математика, 7б, заместв. ТД каб. партер 1.

сряда, 01.12.2010
10.30-11.15 математика, 7б, заместв. ТД каб. мат. 1.
11.25-13.05 информатика 9а, групата на Станчо, зала 1.

четвъртък, 02.12.2010
7.30-8.15 математика, 7б, заместв. ТД каб. мат. 1.
8.25-9.10 математика, 8а, заместв. ТД каб. мат. 1.
9.20-10.05 математика, 12а, заместв. ТД каб. мат. 1.
10.30-12.10 ИТ 11а, зала 1.
13.15-14.00 – открит урок ЧПр. РК 6б, каб. АЕ 2.

петък, 03.12.2010
8.25-9.10 математика, 8а, заместв. ТД каб. мат. 1.
9.20-10.05 математика, 7б, заместв. ТД каб. мат. 1.
10.30-12.10 информатика 10а, група АББВВДДДИ, зала 2.

понеделник, 6.12.2010
7.30-9.10 ИТ 11а, зала 1. КУз.

вторник, 7.12.2010
7.30-9.10 информатика 9а, група Стефани, зала 3.
10.30-12.10 информатика 10 а, група ma, зала 1.

сряда, 8.12.2010
11.25-13.05 информатика 9а, групата на Станчо, зала 1.

четвъртък, 9.12.2010
10.30-12.10 ИТ 11а, зала 1.

петък, 10.12.2010
10.30-12.10 информатика 10а, група АББВВДДДИ, зала 2.

понеделник, 13.12.2010
7.30-9.10 ИТ 11а, зала 1.
10.30-11.15 математика, 5а, заместв. ГД каб. мат. 3.
12.20-13.05 математика, 7а, заместв. ГД каб. мат. 3.

вторник, 14.12.2010
7.30-9.10 информатика 9а, група Стефани, зала 3.
9.20-10.05 математика, 7а, заместв. ГД каб. мат. 3.
10.30-12.10 информатика 10 а, група ma, зала 1.
12.20-13.05 математика-ЗИП, 12б, заместв. ГД каб. мат. 3.

сряда, 15.12.2010
7.30-8.15 математика, 5а, заместв. ГД каб. мат. 3.
8.25-9.10 математика, 7а, заместв. ГД каб. мат. 3.
11.25-13.05 информатика 9а, групата на Станчо, зала 1.

четвъртък, 16.12.2010
8.25-9.10 математика, 7а, заместв. ГД каб. мат. 3.
9.20-10.05 математика, 5а, заместв. ГД каб. мат. 3.
10.30-12.10 ИТ 11а, зала 1.

петък, 17.12.2010
8.25-9.10 математика-ЗИП, 6а, заместв. ГД каб. мат. 3.
9.20-10.05 математика, 5а, заместв. ГД каб. мат. 3.
10.30-12.10 информатика 10а, група АББВВДДДИ, зала 2.
12.20-13.05 математика, 7а, заместв. ГД каб. мат. 3.

събота, 18.12.2010
15.00-16.00 Продукция на курсистите от школа по пиано „Янко Мустаков“, музикален педагог – Даниела Виденова. Хорова зала на читалище „Пенчо Славейков“.

понеделник, 20.12.2010
7.30-9.10 ИТ 11а, зала 1.

вторник, 21.12.2010
7.30-9.10 информатика 9а, група Стефани, зала 3.
10.30-12.10 информатика 10 а, група ma, зала 1.
18.30-20.00 Коледен концерт, читалище „Пенчо Славейков“, Трявна

сряда, 22.12.2010
11.25-13.05 информатика 9а, групата на Станчо, зала 1.
17.00-20.00 Коледна забава, дискотека „Красный тайфун“.

четвъртък, 23.12.2010
10.30-12.10 ИТ 11а, зала 1.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s