Tagged: maycamp arena

Вторник №33 – 09.10.2018

Преговор на ЕП и видове алгоритми Има още

Advertisements

Сряда №3

10:1+1:6 (2 отсъстващи)
Дияна
Рая
Ивана
Ирена
Антония
Изабела Колева
Симона
Елена
Калина
Виктория Черкезова
Пламена (Факир)
Диан (http://arena.maycamp.com/users/4366)

За подсещане:

Илиян: https://arena.maycamp.com/users/4339

Четвъртък № 7, №6

Не открих дали имаме 100% на задачата с икономически текст.
https://arena.maycamp.com/users/4219
https://arena.maycamp.com/users/4142
https://arena.maycamp.com/users/4220
https://arena.maycamp.com/users/4314
https://arena.maycamp.com/users/3868
Направихме писмена работа, която трябва да довършим и като практика.
Не сме си нарисували картинките, не сме използвали тихия учител, не сме се возили през реката, не сме свикнали да четем на български без госпажата да превежда къде какво се чете…
Ще се опитваме отново…
Загърмя, притъмня, ден като майски четвъртък. Празник се задава…
Празници.

И отново се затрудняваме да разделим 2 ябълки на три деца, като всяко трябва да получи цяла ябълка.

Защитен: Софтуерен проект – задания, спецификации

Съдържанието е заключено. За да го разгледате, въведете паролата си отдолу:

Сряда №8

Планирана задача за 25-04-2018 – skaiting.cpp
1. Заявяват се променливите n, t – цели числа. Обявен е масив b от цели числа с 10 елемента.
2. Организиране на циклична конструкция за повторение с индексна променлива k, начална стойност на индексната променлива 1; крайна стойност на индексната променлива 6 и стъпка на нарастване 1:
3. Въвеждане на стойност на текущия елемент с индекс k от масива b[ ] от стандартното входно устройство:
4. На променливата t се присвоява стойността на сбора на четири от елемeнтите от масива b[].
5. Извеждане стойността на променливата t – на стандартното изходно устройство и преминаване на нов ред.
НОИ 2013 1 Е1

Постижения на Арената за деня:

По новата задача:
https://arena.maycamp.com/users/4069 Изабела
https://arena.maycamp.com/users/4287 Елена
https://arena.maycamp.com/users/4320 Дияна
Не довършиха: Калина, Виктория Ч., Ирена.
По задачата от миналата седмица:
Ивана https://arena.maycamp.com/users/4016 – как го докараха този runtime error не мога да преценя, няма пратен сорс код, нито работата в команден режим.
Илиян https://arena.maycamp.com/users/4339 (помагат му, но е факт, че има резултат)
Антония https://arena.maycamp.com/users/4129 Тя направи и още една задача от готов сорс код.