Tagged: Симона Ментова

Ребека и Екатерина

За трети път знам за Деня на Екатерина.
За Ребека, и да съм знаела, не е бил отбелязван. Има още

Валоризационна конференция

Вчера, понеделник, 3 юли, присъствах на валоризационна конференция

И така, думата валоризация си я припомням чак сега:

ВАЛОРИЗА̀ЦИЯ ж. Спец. 1. Изкуствено повишаване на цените на стоките и курса на ценните книжа чрез икономически мерки; валоризиране.

2. Мерки, които държавата предприема, за да предизвика повишаване на курса на националната монета или на държавните книжа.

— От фр. valoriser.

http://rubistar.4teachers.org е новото място, което ще проучвам.

А така изглежда текстът в сайта на Института за български език:

ВАЛОРИЗА̀ЦИЯ æ. Сïåö. 1. Иç­êóñ­ò­âå­íî ïî­âè­øà­âà­íå íà öå­íè­òå íà ñòî­êè­òå è êóð­ñà íà öåí­íè­òå êíè­æà ÷ðåç èêî­íî­ìè­÷åñ­êè ìåð­êè; âà­ëî­ðè­çè­ðà­íå.

2. Мåð­êè, êî­è­òî äúð­æà­âà­òà ïðåä­ï­ðè­å­ìà, çà äà ïðå­äèç­âè­êà ïî­âè­øà­âà­íå íà êóð­ñà íà íà­öè­î­íàë­íà­òà ìî­íå­òà èëè íà äúð­æà­â­íè­òå êíè­æà.

— Оò ôð. valoriser.

Принаден продукт, колкото щеш, при това – даром. С нулева начална стойност!
Да, да!

Българска гайда звучи от връх „Мальовица“ на 14 август 2016 г.

Заслугата за този клип е съвсем мъничко моя: че заведох на подходящото място в подходящия момент дядо Боби.
Т.е, осигурих финансово разходката.
А всъщност най-голяма заслуга има това смело момче, което изнесе концерта си повече от половин час на издадената скала и не се пестеше с гайдата си.
Така и не стана ясно, с група ли беше се качил на върха, или сам.
Заговорих го когато слизаше и му благодарих за подаръка.
Поне три-четири групи го слушахме и му ръкопляскахме, когато приключи, но през повечето време аз си мислех, че е член на някоя от групите на слушателите. Имаше и други с включени камери и фотоапарати.
Още веднъж благодаря на това момче, което скромно прибра гайдата и тихо се запъти към долината, само или с група, не е толкова важно.
Важното е, че отсрами толкова пасивни родолюбци в този неделен ден.
Важното е, че както треперех заради неразумната му дързост да се забие на издадената скала, така по-късно остана само удоволствието от музиката му.
Когато ние слизахме, срещнахме други групи, които тепърва се качваха. Те са слушали в подножието на скалите и търсеха от коя група е гайдарят, за да го поздравят.
Ето, такива неподправени аплодисменти са най-ценни.
Честит национален празник, България!
Да пребъдат истинските българи и реалните човеци в тебе!

Богатството Читанка (6)

Не ми е работа, но понякога ми се струва, че е важно да се помнят и изказаните мнения за четива, които още дълго време ще са емблематични. Първо запомних изречението „ВСИЧКИ (ЖИВОТНИ) СА РАВНИ, НО НЯКОИ СА ПО-РАВНИ ОТ ДРУГИТЕ“ и чак след това прочетох „Фермата“ на Оруел. (Сима, благодаря ти, че вдъхновяваш учениците си да четат!) При „1984“ общите последователности за четене и коментиране не са ми толкова ярки, но тази сутрин попаднах на долния коментар.

Оруел, както и други големи писатели, едва ли визира случващото се само през 20-ти век, Хитлер, Сталин и т. н. За жалост, такива качества, като стремежа към власт и злоупотребата с нея, методите на постигане, са характерни за целия човешки род, даже и за животните /вж Фермата/. Също четиво по темата е „Владетелят“ на Макиавели, от преди 5 века/няма да проверявам/. Опасенията на Оруел в известна степен са свързани и с възможностите, които предлага техническият прогрес, и те са вече надминати. Всичко е възможно да се постига по много по-лесен и незабелязан начин. Засега пълен контрол „по Оруел“ няма, но и анархията е заплаха, така че не се знае.

Коментар на Фракс — казва и ценни неща, но и характерни за социалистическото образование /каквото съм имал донякъде и аз/ заблуди — обществените строеве вървят един след друг като кренвирши — феодализъм — капитализъм — социализъм/комунизъм- по-висш строй/. Що е то капитализъм — да видим и какво казва Карл Маркс? Учил съм и икономика, пазарна икономика. Къде е съвършената конкуренция — основния механизъм при капитализма? Къде е демокрацията? Значи говорим за съвременната американска държава, с глобалните корпорации, 2-те партии, методите за манипулиране на масите и т.н. Това не е капитализъм по дефиницията на класиците /където влиза и Маркс/

Коментар на такива, които говорят за хапчета няма да правя. Във форум за читатели.

Изобщо в момента е много трудно човек да намери истина, на която да вярва. Струва ми се, че няма достатъчно съвременни авторитети, такива като Оруел, които да бъдат всеобщо достояние. Значи влизат си двама в различни сайтове, четат си истините, позовават се и на факти, и накрая — коренно различни тези.

Изток, запад, юг — методите са едни и същи. Религията остава фактор, който създава разлика. А индивида /Уинстън/ е единица, която все по-трудно би повлияла на обществото.

Коментаторът е анонимен, и все пак, ще ми е хубаво, че го има.
Виртуални задочни поздрави! 🙂

Туризъм в Стара планина (Вежен)

До връх Вежен от хижа „Вежен“, връщане с преспиване в хижата и по екопътеката в резерват „Царичина“ на следващия ден – това е пътешествието, което си причинихме в събота и неделя: на 23-24.07.2016 г. Има още

Подготовка за НВО в седми клас №2 (математика и биология)

Тестът по математика е изработен от групата на Михаел.
Там участниците не са много.
Отново е използван тестът на МОН за НВО в шести клас от 2010 година.

Тестът по биология е създаден с въпроси от систематика на организмите.
Използвани са въпроси от упражнения на ucha.se и от НВО за седми клас през 2015г. Групата на Томи и Ралица набра скорост при въвеждането на въпросите, а след това се оказа, че отвореният отговор е твърде затруднителен, чичо Гугъл не издава веднага името на Карл Линей. Въпросите с повече от един верен отговор са новост при използването на Hot Potatoes в такъв комбиниран тест с избор на вариант.

Подготовка за НВО в седми клас

В часовете по ЗИП ИТ със седмокласниците ми се опитвам да използвам времето за комбиниране на технологиите с подготовката за външното оценяване.
За да не смесвам тестовете, които учениците правят с госпожите по БЕЛ, избрах един тест за шести клас по БЕЛ от НВО за шести клас през 2010 г.
Идеята е, че едва ли нещо от изучаваното в шести клас ще е излишно при преговора в седми клас. С усилията на една част от групата, която пожела да работи по БЕЛ, вече имаме един готов онлайн тест.
Все още се води на Роксито, защото тя имаше най-много готови въпроси при изработването му.
От тренировката с отговорите на цялата група, а и от личните ми отговори, изводите са разнообразни. Но първото незнание е по въпроса за минало неопределено време на глагола в посочени изречения.

В кое изречение е употребена глаголна форма за минало неопределено време?

  1. Той е дошъл преди тебе на срещата.
  2. Щях да те изпреваря, но ме боли кракът.
  3. Те влезли и всичко казали на учителя.
  4. Не щеш ли, срещнали се случайно на пътя.

Честита Нова година!

На всички мои ученици през настоящата учебна година, на онези, които са имали късмета да ме слушат при заместване на отсъстващ преподавател, както и на випуск 2015, изпратих новогодишните си пожелания с този линк в притурка:

И бе честит на земята

„“

И на дядо ми тези приказки не омръзвали, зер кой ще се насити да слуша приказки за човешкото щастие. Друго е да ти се оплакват. Оплакването додява. Пък приказки за щастие? Стой, че слушай.

* * *

Толкова е рядко да видиш щастлив човек. Защо ръцете ти да откажат да го съобщят на другите?

* * *

За да известят: има и щастие на този мир, има слънце, има и птици! Той, горкият, е искал да се съпричасти към щастието. Но не било възможно. Както не било възможно съпричастието в греха.

* * *
„Все пак няма да бъдем всички злочести!“ И това е голяма утеха. Има още