Tagged: дневник

Пол не ги разбира тези работи

Jenny Wren
Има още

Advertisements

Няколко простички правила за живота

Моля, прочетете написаното, но, ако не ви стига търпение, може да прочетете само последното изречение. Има още

Търсачът на Хорхе Букай и Симеон Султанов

Произведението, което прочетох преди да стане част от Читанка, е на Хорхе Букай.
Дойде му времето да изнамеря историята, която помня от училище, но не се сетих от кой учебник по литература. Или от някой предговор към избрани произведения на Йовков?
В събота, когато отново не ми се получиха другите пътешествия и начинания, се сетих да попитам учителката си по литература. Мария Стойнова веднага се сети.
Ето ги страничките с историята.
Симеон Султанов - из Средногорието
Кой от кого е плагиатствал с тази история? 🙂
Дали близо до Калофер са знаели как да изчисляват годините на щастието преди хората от град Камир?

Вторник №3

Край на учебната година в прогимназиалната степен в класовете, които придобиват основно образование!
И бонбони си приготвих да почерпя, но шестокласниците не се събраха да го направя. 🙂 🙂 🙂


Сканирането на полезни цитати започна с този.

Четвъртък № 7, №6

Не открих дали имаме 100% на задачата с икономически текст.
https://arena.maycamp.com/users/4219
https://arena.maycamp.com/users/4142
https://arena.maycamp.com/users/4220
https://arena.maycamp.com/users/4314
https://arena.maycamp.com/users/3868
Направихме писмена работа, която трябва да довършим и като практика.
Не сме си нарисували картинките, не сме използвали тихия учител, не сме се возили през реката, не сме свикнали да четем на български без госпажата да превежда къде какво се чете…
Ще се опитваме отново…
Загърмя, притъмня, ден като майски четвъртък. Празник се задава…
Празници.

И отново се затрудняваме да разделим 2 ябълки на три деца, като всяко трябва да получи цяла ябълка.

Балончета

В четвъртък, седмица №12, еуфорията, че брат ми се е прибрал благополучно, беше пълна.
Седмица след това намеренията ми да завърша задача с до 19 реда код в девети „б“ сякаш се оказаха наивни.

https://arena.maycamp.com/users/4219
https://arena.maycamp.com/users/4142
https://arena.maycamp.com/users/4220
https://arena.maycamp.com/users/4314
https://arena.maycamp.com/users/3868

Децата си имат нужда от игрички и играчки, нищо, че са в девети клас.
Така ще е то…
А си мислех за хубавата игра, която няма да може да се зарежда заради ограничаването на флаш в браузърите.
Ще видим, ще видим…