Пак от мерачетата на чичо Денчо

Multiple connections to a server
https://community.wd.com/t/multiple-connections-to-a-server/93740

Съвсем друго:

https://learningapps.org/tutorial.php

Малка сутрешна разгрявка за сряда

https://translate.google.bg/translate?hl=bg&sl=en&u=https://rog.asus.com/forum/showthread.php%3F92016-can-not-set-time-in-bios&prev=search

Сега по-описателно. От половин година на една машина часът ѝ не остава до другия ден. Има още

Приключва общественото обсъждане към календарите за новата учебна година (МОН)

Някакво отношение към общественото обсъждане, доколкото съм наясно, че по-нататък ще има изразени емоции и отзивите ще са извън срока.

Игровизация на образователен процес

Предадох си домашното след доста умуване и чудене, кое как, защо.
А забравих за един готов отговор, който Графът беше разказал преди да го срещна виртуално:

Игра за цял живот