Category: методика на обучението

Това, което не се е променило…

от чичо Боб Мартин Има още

Advertisements

Ключов момент

Адекватността е ключовият момент в качественото образование.

Както са неадекватни тези, които си мислят, че ще печелят луди пари без да са образовани, така са неадекватни и тези, които са „прекалено“ образовани – разхвърляли се между 5 неща и после претендиращи за автоматично почитание.

https://www.expert.bg/curious/Mladi-nahalni-myrzelivi-i-neobrazovani-no-s-pretencii–567690.html
http://www.expert.bg/curious/Mladi-nahalni-myrzelivi-i-neobrazovani-no-s-pretencii–567690.html

Сряда №3

10:1+1:6 (2 отсъстващи)
Дияна
Рая
Ивана
Ирена
Антония
Изабела Колева
Симона
Елена
Калина
Виктория Черкезова
Пламена (Факир)
Диан (http://arena.maycamp.com/users/4366)

За подсещане:

Илиян: https://arena.maycamp.com/users/4339

Вторник №3

Край на учебната година в прогимназиалната степен в класовете, които придобиват основно образование!
И бонбони си приготвих да почерпя, но шестокласниците не се събраха да го направя. 🙂 🙂 🙂


Сканирането на полезни цитати започна с този.

Екипни проекти в 8а – 30.05.2018

Критерии за оценяване на проектите от екипните задачи в 8а
1. За добро познаване на задачите – 4 т.;
2. За добре подредена и ясно формулирана спецификация в текстов документ – 4 т.;
3. За подходящи съобщения при интерактивния диалог с потребителя – 4 т.;
4. За пълно и точно алгоритмично решение – 8 т.;
5. За подходящи тестови примери – 4 т.;
6. За подходящо оформена презентация – 4 т.;
7. За липса на правописни и пунктуационни грешки, правилно използване на терминологията на български език – 4 т.;
8. За добро представяне пред класа – 10 т.;
9. За участие в екипната работа – 4 т.
Общо: 46 точки

Развитие на проектната работа към 30.05.2018:
Проект „Познай числото“

8а Екип: Доника и В. Й.

Направете проект на приложение на игра с име GuessTheNumber, в което след старт компютърът генерира случайно цяло число в интервала от 1 до 100 включително, а играчът се опитва да го познае с минимален брой опити. При всеки опит на играча програмата трябва да връща едно от следните съобщения: нагоре (търсеното число е по-голямо от предположеното на играча), надолу (търсеното число е по-малко от предположението на играча) и позна (когато играчът въведе генерираното от компютъра число). След като играчът познае числото, програмата не трябва да позволява повече опити и извежда в прозореца броя на направените опити. Реализирайте този проект.

https://arena.maycamp.com/users/4206

Екипна работа по задача „Най-голямо число“ НОИ-1 2018 E1.
Екип 8а: Ирена и Григор

Проект: Екология и информатика – напояване, декоративни растения. Потребителски интерфейс на задача по програмиране.
НОИ-2 2018 E3. Полей цветята
Екип 8а: Любчо, Димо, Илиян
https://arena.maycamp.com/users/4339

Проект: Икономика и информатика – „Хотел“

Анализ на задача „Хотел“ от НОИ-1 2018 – какво е условието, какво е решението, защо сме използвали този сорс код, къде са семантичните особености, има ли цикличност, разклоненост и т.н. – характеристики на алгоритъма.

Екип 8а: Дияна, Симона, Калина и Виктория Черкезова
https://arena.maycamp.com/users/4023
https://arena.maycamp.com/users/4166
https://arena.maycamp.com/users/4320

Проект: Златната среда
Екип 8а: Рая и Изабела Красимирова
https://arena.maycamp.com/users/1667
https://arena.maycamp.com/users/4019
https://arena.maycamp.com/users/4020

Проект: Нашите първи програми в осми клас (Приложение 5 и 6 от учебника по философия)
Задача „Факир“, Есен, 2010 E1.
Екип 8а: Пламена, Донислав и Диан

Проект: Информатика и спорт (Фигурно пързаляне)

Екип 8а: Изабела 22, Ивана, Елена и Антония
Засега този софтуерен проект ще включва пълен анализ на задача „Фигурно пързаляне“ и всичко, свързано с масиви.
НОИ 1 – 2013 – Е1
https://arena.maycamp.com/users/4129
https://arena.maycamp.com/users/4016
https://arena.maycamp.com/users/4069

Четвъртък № 7, №6

Не открих дали имаме 100% на задачата с икономически текст.
https://arena.maycamp.com/users/4219
https://arena.maycamp.com/users/4142
https://arena.maycamp.com/users/4220
https://arena.maycamp.com/users/4314
https://arena.maycamp.com/users/3868
Направихме писмена работа, която трябва да довършим и като практика.
Не сме си нарисували картинките, не сме използвали тихия учител, не сме се возили през реката, не сме свикнали да четем на български без госпажата да превежда къде какво се чете…
Ще се опитваме отново…
Загърмя, притъмня, ден като майски четвъртък. Празник се задава…
Празници.

И отново се затрудняваме да разделим 2 ябълки на три деца, като всяко трябва да получи цяла ябълка.

10 съвета как да направите интересно публично представяне

Пълен текст на стр. 203 от учебника по философия за 8. клас, „Просвета“, София, 2017
10 съвета как да направите интересно публично представяне: Има още