Category: алгоритми

Новини за участници на Арената по алгоритмика извън часовете

Първи задачи:
Създаване на фигури – с входни данни и без въвеждане на входни данни. Има още

Реклами

Ново попълнение начинаещи програмисти на Арената по алгоритмика

ХРИСИМИР (Трявна) https://arena.maycamp.com/users/4588
Косара (Трявна) https://arena.maycamp.com/users/4585
Нико (Трявна) https://arena.maycamp.com/users/4587
Лора Стефанова (Трявна) https://arena.maycamp.com/users/4581
Габриела Йовчева (Трявна) https://arena.maycamp.com/users/4583
alex (Трявна) https://arena.maycamp.com/users/4586
Georgi (Трявна) https://arena.maycamp.com/users/4584
Памела https://arena.maycamp.com/users/4589

Защитен: Софтуерен проект – задания, спецификации

Съдържанието е заключено. За да го разгледате, въведете паролата си отдолу:

Сряда №8

Планирана задача за 25-04-2018 – skaiting.cpp
1. Заявяват се променливите n, t – цели числа. Обявен е масив b от цели числа с 10 елемента.
2. Организиране на циклична конструкция за повторение с индексна променлива k, начална стойност на индексната променлива 1; крайна стойност на индексната променлива 6 и стъпка на нарастване 1:
3. Въвеждане на стойност на текущия елемент с индекс k от масива b[ ] от стандартното входно устройство:
4. На променливата t се присвоява стойността на сбора на четири от елемeнтите от масива b[].
5. Извеждане стойността на променливата t – на стандартното изходно устройство и преминаване на нов ред.
НОИ 2013 1 Е1

Постижения на Арената за деня:

По новата задача:
https://arena.maycamp.com/users/4069 Изабела
https://arena.maycamp.com/users/4287 Елена
https://arena.maycamp.com/users/4320 Дияна
Не довършиха: Калина, Виктория Ч., Ирена.
По задачата от миналата седмица:
Ивана https://arena.maycamp.com/users/4016 – как го докараха този runtime error не мога да преценя, няма пратен сорс код, нито работата в команден режим.
Илиян https://arena.maycamp.com/users/4339 (помагат му, но е факт, че има резултат)
Антония https://arena.maycamp.com/users/4129 Тя направи и още една задача от готов сорс код.

Едномерен масив и екологични тематики в задачите по състезателно програмиране


https://arena.maycamp.com/users/4287 18 апр., 14:39 НОИ-2 2018 E3. Полей цветята Elena ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa ok ok ok wa wa wa wa wa

https://arena.maycamp.com/users/4016 18 апр., 14:17 НОИ-2 2018 E2. Номериране на овце Ivana Georgieva wa wa wa wa wa wa re re re re re re re re re re re re wa re 0.0 4
https://arena.maycamp.com/users/4023 18 апр., 14:17 НОИ-2 2018 E3. Полей цветята kalina ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa ok ok ok wa wa wa wa wa 0.0 0

https://arena.maycamp.com/users/4020 18 апр., 14:15 НОИ-2 2018 E3. Полей цветята Виктория-Рая ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa ok ok ok wa wa wa wa wa 0.0 0

https://arena.maycamp.com/users/4320 18 апр., 14:02 НОИ-2 2018 E3. Полей цветята Diyana8 ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok wa ok ok ok wa wa wa wa wa 0.0 4

Балончета

В четвъртък, седмица №12, еуфорията, че брат ми се е прибрал благополучно, беше пълна.
Седмица след това намеренията ми да завърша задача с до 19 реда код в девети „б“ сякаш се оказаха наивни.

https://arena.maycamp.com/users/4219
https://arena.maycamp.com/users/4142
https://arena.maycamp.com/users/4220
https://arena.maycamp.com/users/4314
https://arena.maycamp.com/users/3868

Децата си имат нужда от игрички и играчки, нищо, че са в девети клас.
Така ще е то…
А си мислех за хубавата игра, която няма да може да се зарежда заради ограничаването на флаш в браузърите.
Ще видим, ще видим…