Преместена публикация от страница в блога


Многоседмични патила (до 13-02-2012)

Публикувана на: 19.01.2011 3:56

Къде потъват някои автоматично създадени архиви, когато оригиналът им е в главната директория на системния дял? – C:\Users\abv\AppData\Local\VirtualStore. (windows 7)
Разкрито на 13.02.2012.
Сигурност на PHPMyadmin
http://dev.mysql.com/doc/mysql-security-excerpt/5.5/en/default-privileges.html
[Добавено на 13.02.2012]

За превод:
http://www.azlyrics.com/lyrics/3doorsdown/herewithoutyou.html
DOORS DOWN LYRICS
„Here Without You“

2011-06-06 Опасно изкушение Нора Робъртс Чака проверка algrab , vesi_libra
2011-06-06 Ласитър 15 — Лешоядите от Гила Бенд Джек Слейд Чака проверка vens , vesi_libra
2011-06-06 Седем ключа на вода — допълнено юбилейно пето издание Никола Радев Чака проверка ivananv , Диан Жон
2011-06-06 Редакция на живота Деймън Найт Чака проверка Диан Жон , vesi_libra
2011-06-02 Триото от Монтана Джек Слейд Чака проверка vens , vesi_libra
2011-05-31 Лечебник Светослав Мацагор Чака проверка rebu , stomart
2011-05-29 Да пробудиш драконче Николай Теллалов Чака проверка Диан Жон
2011-05-29 12-та планета Зекария Сичин Чака проверка Диан Жон , zelenkroki
2011-05-29 Гневът на лудия бог Реймънд Фийст Чака проверка Диан Жон , dave
2011-05-24 В царството на мрачния Реймънд Фийст Чака проверка Диан Жон , dave
2011-05-24 Полетът на нощните ястреби Реймънд Фийст Чака проверка Диан Жон , dave
2011-05-17 Сестри на безсмъртието Миглена Николчина Чака проверка gogo_mir
2011-03-10 Затъпяване — скритата цел на държавното образование Джон Гатоу Чака проверка (замразена) Диан Жон , pechkov

Piracy means breaking things, hurting people’s bodies or owned scarce goods–like real pirates boarding a ship and killing people. That’s why the IP lobby dishonestly uses taht term, and other loaded ones like „stealing“ and „theft,“ to engage in question-begging, in applying these things to peaceful, non-violent actions–copying, competition, emulation, learning. There is nothing at all wrong with learning from others, emulating or copying them, competing with them. In fact it is the basis of civilization and the free market. Patent and copyright are completely antithetical to freedom, property rights, the free market, civil liberties, etc. They should be abolished. I’d be happy if my profession–patent law–was completely eliminated. Then me and my colleagues would have to find honest jobs.
Libertarian writer and patent attorney in Houston. http://www.stephankinsella.com and http://www.kinsellalaw.com

Mozilla Firefox – съвети, хитрости и светкавични команди

Наблюдател
Рефлексия
Момиченца

147 фирми управляват света

Why Johnny Can’t Read Any New Public Domain Books In The US: Because Nothing New Entered The Public Domain

Защо инструмент за обучение по Управление на знанията?

[надолу – до 13-10-2011]
Адрес на ресурс от Уикипедия

Server Uptime: 12:06:55
6 актуализации ниво Important – рестарт и нормално поведение – около 03:35 на 13.10.2011

Задачи за четене и мислене:
Количествени и качествени методи на изследванията
http://www.cphpvb.net/metodos/6488-qualitative-and-quantitive-methods/#more-6488
от дневникът на Филип Петров

от Ангел Илиев, ПГ „Проф. д-р Асен Златаров”, Свищов Рецензент: доц. д-р Николина Георгиева
ДИДАКТИЧЕСКИТЕ ТЕСТОВЕ – СЪВРЕМЕНЕН МЕТОД ЗА ИЗМЕРВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ПО МАТЕМАТИКА
http://www.diuu.bg/ispisanie/broi16/16kt/16kt6.htm

Иновациите в педагогическата практика, прилагането на съвременни технологии и методи на обучение, измерване и оценяване на постиженията на учениците съдействат за повишаване на ефективността на образователната система и качеството на обучението.

Качество на обучението е ключов компонент и в динамично променящото се обучение по математика. За постигане на Държавните образователни изисквания по този предмет също, както и за предметите от останалите културно-образователни области, е необходимо учебният процес да се модернизира, да се използват нови технологии и съвременни, надеждни с оглед на поставените задачи методи за измерване и оценяване на постиженията на учениците. Един такъв метод, широко използван в развитите държави и все още без достатъчно традиции у нас, е дидактическият тест.

Върху тестовете се водят спорове и дискусии още от създаването и прилагането им в образованието. Особеностите им, които трябва да се познават и отчитат, са:

· Подбор на видовете задачи във връзка с усвоените знания и дейности;

· Измерват по принцип крайните резултати от учебно-възпитателната работа;

· Не измерват и не обхващат личността на тестираните изцяло във всички направления и аспекти.

Дидактическите тестове имат редица предимства при измерването и оценяването на постиженията на учениците. Тук ще подчертаем следните:

· Няма друг метод за проверка и оценка при изучаване на определено учебно съдържание, към който се предявяват строго определени изисквания за валидност, надеждност и обективност;

· Въпреки че се създават трудно и продължително, веднъж разработени и проверени, те могат да се използват дълги години;

· Дават възможност за сравнение и значително по-обективно оценяване на усвоените знания на учениците в сравнение с най-често използваните традиционни методи – устно, писмено и др. видове изпитвания;

· Създават положителна мотивация за учебна дейност и са нов, интересен начин за общуване и систематизиране на учебното съдържание.

Независимо от посочените слабости – такива са присъщи на всеки метод за проверка и оценка – тестовете имат място в нашата образователна практика за подобряване и повишаване на качеството на обучението. Световният опит в тази област е голям и богат. Наш дълг е да го познаваме и осмисляме критично и да го прилагаме конструктивно и творчески. Системното използване на дидактическите тестове за контрол и проверка има съществен принос в усъвършенстването на образователния процес във времето на реформи на образователната система и обогатяването й с нови методи за оценяване на дейността на учениците. Дидактическите тестове играят изключително важна роля в развитието на съвременните възгледи за образованието. Те помагат да се осъзнае, че понятията, принципите и закономерностите са горният повърхностен слой на познанието, до който се достига след огромен брой операции и задачи, изграждащи фундамента на мисленето.

Изложеното дотук разбиране за същността и ролята на дидактическите тестове в учебния процес е в основата на педагогическо изследване на автора с цел:

· установяване до каква степен те ще допринесат за повишаване на качеството на обучението по математика;

· разширяване и задълбочаване на теоретичните знания и усъвършенстване на практическите умения на учениците за решаване на задачи в раздел „Ирационални уравнения” в 9. клас.

Дидактически тест по История
автор: Kалина Атанасова Семова СУ, Сп. Психология, IV курс, ф.N 21083
http://www.clio.uni-sofia.bg/todorov/t_kalina.htm

Двумерна матрица на Тейлър
Учебно съдържание Усвояване и приложение на факти Извеждане на взаимовръзки Умения за анализ

Таксономията на Блум
http://bglog.net/Obrazovanie/10505

Още малко за правописа на частицата НЕ

Слива се с глагола, ако се ползва заедно с представката ДО:
– недовиждам
– недописвам
Пише се отделно и от деепричастието:
– не можейки
– не мислейки
[14-10-2011]

Attn:
Confident this letter meets you in good health.

I am Patrick Reynolds; an underwriter with BSN Venture Capital Fund Management Co Malaysia; that specializes in private equity and property equity investment.
Have contacted you on the hope of presenting you as my associate to assume the new recipient of a Fixed-Income deposit valued at $40,000,000.00 .

You get 20% of the total $40,000,000.00 equity investment as your commission for acting as my TRUSTEE.

Will need your legal details; names, address and phone numbers to enable me re-profile your details on the $40million with the institution where the funds is presently domile as the new recipient.

Note that time is of the essence since the fixed-income deposit has to be cleared before the ending of this fourth quarter of the financial fiscal year 2011

I will enumerate further upon your response.

Patrick Reynolds.
pattreynolds@gmail.com

[10-10-2011 14:18]
Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

D:\Windows\system32>bcdedit

Windows Boot Manager
–––––––
identifier {bootmgr}
device partition=C:
description Windows Boot Manager
locale en-US
inherit {globalsettings}
default {current}
resumeobject {bb026d44-cdba-11df-9ce9-b469c6054bc9}
displayorder {ntldr}
{current}
{bb026d41-cdba-11df-9ce9-b469c6054bc9}
toolsdisplayorder {memdiag}
timeout 30

Windows Legacy OS Loader
––––––––
identifier {ntldr}
device partition=C:
path \ntldr
description Earlier Version of Windows

Windows Boot Loader
––––––-
identifier {current}
device partition=D:
path \Windows\system32\winload.exe
description Windows 7
locale en-US
inherit {bootloadersettings}
recoverysequence {bb026d46-cdba-11df-9ce9-b469c6054bc9}
recoveryenabled Yes
osdevice partition=D:
systemroot \Windows
resumeobject {bb026d44-cdba-11df-9ce9-b469c6054bc9}
nx OptIn

Windows Boot Loader
––––––-
identifier {bb026d41-cdba-11df-9ce9-b469c6054bc9}
device unknown
path \Windows\system32\winload.exe
description Windows 7
locale en-US
inherit {bootloadersettings}
recoverysequence {bb026d42-cdba-11df-9ce9-b469c6054bc9}
recoveryenabled Yes
osdevice unknown
systemroot \Windows
resumeobject {bb026d40-cdba-11df-9ce9-b469c6054bc9}
nx OptIn

D:\Windows\system32>bcdedit /?

BCDEDIT – Boot Configuration Data Store Editor

The Bcdedit.exe command-line tool modifies the boot configuration data store.
The boot configuration data store contains boot configuration parameters and
controls how the operating system is booted. These parameters were previously
in the Boot.ini file (in BIOS-based operating systems) or in the nonvolatile
RAM entries (in Extensible Firmware Interface-based operating systems). You can
use Bcdedit.exe to add, delete, edit, and append entries in the boot
configuration data store.

For detailed command and option information, type bcdedit.exe /? . For
example, to display detailed information about the /createstore command, type:

bcdedit.exe /? /createstore

For an alphabetical list of topics in this help file, run „bcdedit /? TOPICS“.

Commands that operate on a store
================================
/createstore Creates a new and empty boot configuration data store.
/export Exports the contents of the system store to a file. This file
can be used later to restore the state of the system store.
/import Restores the state of the system store using a backup file
created with the /export command.
/sysstore Sets the system store device (only affects EFI systems, does
not persist across reboots, and is only used in cases where
the system store device is ambiguous).

Commands that operate on entries in a store
===========================================
/copy Makes copies of entries in the store.
/create Creates new entries in the store.
/delete Deletes entries from the store.
/mirror Creates mirror of entries in the store.

Run bcdedit /? ID for information about identifiers used by these commands.

Commands that operate on entry options
======================================
/deletevalue Deletes entry options from the store.
/set Sets entry option values in the store.

Run bcdedit /? TYPES for a list of datatypes used by these commands.
Run bcdedit /? FORMATS for a list of valid data formats.

Commands that control output
============================
/enum Lists entries in the store.
/v Command-line option that displays entry identifiers in full,
rather than using names for well-known identifiers.
Use /v by itself as a command to display entry identifiers
in full for the ACTIVE type.

Running „bcdedit“ by itself is equivalent to running „bcdedit /enum ACTIVE“.

Commands that control the boot manager
======================================
/bootsequence Sets the one-time boot sequence for the boot manager.
/default Sets the default entry that the boot manager will use.
/displayorder Sets the order in which the boot manager displays the
multiboot menu.
/timeout Sets the boot manager time-out value.
/toolsdisplayorder Sets the order in which the boot manager displays
the tools menu.

Commands that control Emergency Management Services for a boot application
==========================================================================
/bootems Enables or disables Emergency Management Services
for a boot application.
/ems Enables or disables Emergency Management Services for an
operating system entry.
/emssettings Sets the global Emergency Management Services parameters.

Command that control debugging
==============================
/bootdebug Enables or disables boot debugging for a boot application.
/dbgsettings Sets the global debugger parameters.
/debug Enables or disables kernel debugging for an operating system
entry.
/hypervisorsettings Sets the hypervisor parameters.

D:\Windows\system32>

[09-10-2011]

Адреси за преглед по-натам:
http://decide4europe.eun.org/ww/bg/pub/roleplay/schools.cfm

http://goruna.blogspot.com/

Някъде из Норвегия се правят международни работни театрални работилници

ТЕСТОВЕ 9-12 КЛАС по БЕЛ ПРАВИЛА И ТЕСТОВЕ ЗА ПУНКТУАЦИЯ

Смяната на полюсите

Фентъзи издания

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s