Пренос на седмично разписание`2011


[Последна редакция на 23-09-2011]

понеделник, 03.01.2011
7.30-9.10 ИТ 11а, зала 1.
9.20-10.05 ИТ, 6б, заместв. МД, зала 1.
10.30-11.15 ИТ, 6а, заместв. МД, зала 3.

вторник, 04.01.2011
7.30-9.10 информатика 9а, група Стефани, зала 3.
10.30-12.10 информатика 10 а, група ma, зала 1.

сряда, 05.01.2011
11.25-13.05 информатика 9а, групата на Станчо, зала 1.
Актуализация на АдминПро.

четвъртък, 06.01.2011
7.30-8.15 ИТ, 6а, заместв. МД, зала 3.
8.25-9.10 ИТ, 6б, заместв. МД, зала 1.
10.30-12.10 ИТ 11а, зала 1.
Изпратен сканиран дубликат – основно образование.

петък, 07.01.2011
10.30-12.10 информатика 10а, група АББВВДДДИ, зала 2.

понеделник, 10.01.2011
7.30-9.10 ИТ 11а, зала 1 – КУз.
10.30-11.15 математика, 8а, заместв. ТД, каб. математика 1.
11.25-12.10 математика, 7б, заместв. ТД, каб. математика 1.
12.20-13.05 математика, 10а, заместв. ТД, каб. математика 1.
13.15-14.00 математика, 7в, заместв. РБ, каб. на 3б клас.

вторник, 11.01.2011
7.30-9.10 информатика 9а, група Стефани, зала 3.
10.30-12.10 информатика 10 а, група ma, зала 1.

сряда, 12.01.2011
11.25-13.05 информатика 9а, групата на Станчо, зала 1.

четвъртък, 13.01.2011
10.30-12.10 ИТ 11а, зала 1.

петък, 14.01.2011
10.30-12.10 информатика 10а, група АББВВДДДИ, зала 2.

понеделник, 17.01.2011
7.30 – рестарт на рутера на БТК, липсваща свързаност от петък, 14-01-2011, 16.45.
7.30-9.10 ИТ 11а, зала 1.

вторник, 18.01.2011
7.30-9.10 информатика 9а, група Стефани, зала 3.
10.30-12.10 информатика 10 а, група ma, зала 1.

сряда, 19.01.2011
11.25-13.05 информатика 9а, групата на Станчо, зала 1.

четвъртък, 20.01.2011
10.30-12.10 ИТ 11а, зала 1.

петък, 21.01.2011
10.30-12.10 информатика 10а, група АББВВДДДИ, зала 2.

понеделник, 24.01.2011
7.30-9.10 ИТ 11а, зала 1.

вторник, 25.01.2011
7.30-9.10 информатика 9а, група Стефани, зала 3.
10.30-12.10 информатика 10 а, група ma, зала 1.
12.20 Рестарт на рутера на БТК, поради липса на свързаност след 10.15 часа.

сряда, 26.01.2011
11.25-13.05 информатика 9а, групата на Станчо, зала 1.

четвъртък, 27.01.2011
10.30-12.10 ИТ 11а, зала 1.

петък, 28.01.2011
10.30-12.10 информатика 10а, група АББВВДДДИ, зала 2.

понеделник, 07.02.2011
7.30-8.15 ИТ 11а, зала 1.

вторник, 08.02.2011
10.30-12.10 информатика 10 а, група mq, зала 3.

четвъртък, 10.02.2011
07:40 рестарт на рутера на БТК
10.30-12.10 ИТ 11а, зала 1.

понеделник, 14.02.2011
7.30-8.15 ИТ 11а, зала 1.

вторник, 15.02.2011
10.30-12.10 информатика 10 а, група mq, зала 3.

сряда, 16.02.2011
9.20-10.05 математика 7б, заместв. ТД, каб. мат.1
10.30-11.15 математика 9а, заместв. ТД, каб. мат.1

четвъртък, 17.02.2011
10.30-12.10 ИТ 11а, зала 1.
16:45 Изпратен към регистър дипломи дубликат на свидетелство за основно образование.

петък, 18.02.2011
7.30-8.15 математика 9а, заместв. ТД, каб. мат.1
9.20-10.05 математика 7б, заместв. ТД, каб. мат.1
10.30-11.15 математика 8а, заместв. ТД, каб. мат.1

понеделник, 21.02.2011
7.30-8.15 ИТ 11а, зала 1.

вторник, 22.02.2011
10.30-12.10 информатика 10 а, група mq, зала 3.

понеделник, 28.02.2011
7.30-8.15 ИТ 11а, зала 1.

вторник, 01.03.2011
10.30-12.10 информатика 10 а, група mq, зала 3.

четвъртък, 04.03.2011
10.30-12.10 ИТ 11а, зала 1.

понеделник, 07.03.2011
7.30-8.15 ИТ 11а, зала 1.

вторник, 08.03.2011
10.30-12.10 информатика 10 а, група mq, зала 3.

четвъртък, 10.03.2011
10.30-12.10 ИТ 11а, зала 1.

понеделник, 14.03.2011
7.30-8.15 ИТ 11а, зала 1.

вторник, 15.03.2011
10.30-12.10 информатика 10 а, група mq, зала 3.

четвъртък, 17.03.2011
10.30-12.10 ИТ 11а, зала 1.

понеделник, 21.03.2011
7.30-8.15 ИТ 11а, зала 1.

вторник, 22.03.2011
10.30-12.10 информатика 10 а, група mq, зала 3.

четвъртък, 24.03.2011
10.30-12.10 ИТ 11а, зала 1.

понеделник, 28.03.2011
7.30-8.15 ИТ 11а, зала 1.

вторник, 29.03.2011
10.30-12.10 информатика 10 а, група mq, зала 3.
Спиране на електроподаването за квартала – профилактика 9.30-10.00;
Рестарт на модема на БТК – около 10.00
ново изключване на електроподаването от ЕОН – 16.30-16.45.
След това включване модемът не е рестартиран до поредното изключване на СОТ на 30.04.2011 след 10 часа (от Ловеч).

понеделник, 11.04.2011
7.30-8.15 ИТ 11а, зала 1.

вторник, 12.04.2011
10.30-12.10 информатика 10 а, група mq, зала 3.

четвъртък, 14.04.2011
10.30-12.10 ИТ 11а, зала 1.

понеделник, 18.04.2011
7.30-8.15 ИТ 11а, зала 1.

вторник, 19.04.2011
10.30-12.10 информатика 10 а, група mq, зала 3.

четвъртък, 21.04.2011
10.30-12.10 ИТ 11а, зала 1.

вторник, 26.04.2011
10.30-12.10 информатика 10 а, група mq, зала 3.

четвъртък, 28.04.2011
10.30-12.10 ИТ 11а, зала 1.

петък, 29.04.2011
07.30-08.15 ЗИП ИТ 5а, зала 1, зам. КУз.

понеделник, 02.05.2011
7.30-8.15 ИТ 11а, зала 1.
11.25-13.05 ИТ 9а, зала1, зам. КУз.

вторник, 03.05.2011
7.30-9.00 ИТ 12а, зала 1, зам. КУз.
9.10-09.50 ИТ 12б, зала 1, зам. КУз.
10.30-12.10 информатика 10 а, група mq, зала 3.

четвъртък, 05.05.2011
8.00 – рестарт на модема на БТК.
10.30-12.10 ИТ 11а, зала 1.
12.20-14.05 ИТ 9а, зала 1, зам. КУз.

понеделник, 09.05.2011
7.30-8.15 ИТ 11а, зала 1.

вторник, 10.05.2011
10.30-12.10 информатика 10 а, група mq, зала 3.

четвъртък, 12.05.2011
07.40 – рестарт на модема на БТК.
10.30-12.10 ИТ 11а, зала 1.

до 12-05-2011
Непопълнени датите до края на учебната година.
Имаше и замествания.

сряда, 06.07.2011
Годишен съвет – доклад учебна 2010/2011

петък, 22.07.2011
Изпратена база от данни за ДЗИ – септемврийска сесия, 2011, дата: 22/07/2011/09:10:08

петък, 29.07.2011
Прикачена база на 2011-07-29 13:01:05 – зрелостници ДЗИ – септември. Номерата на свидетелствата за завършено образование са по вписаните в молбите данни.

понеделник, 01.08.2011
Рестарт на рутера на БТК – 7.55
Прикачена база на 2011-08-01 09:47:07 – с въведени номера на свидетелствата, взети от Регистъра на МОМН.

Периодични рестарти на рутера на БТК и молби по телефона за отстраняване на проблемите с охранителната система.

понеделник, 12.09.2011
Самопроизволно възстановяване на свързаността след почивните дни и освобождаване на алармата около 9:40 вместо при обаждането в 8:10. (Без рестарт на рутера на БТК).
Log Name: System
Source: Microsoft-Windows-DNS-Client
Date: 12.9.2011 г. 09:41:38 ч.
Event ID: 1014
Task Category: None
Level: Warning
Keywords:
User: NETWORK SERVICE

Description:
Name resolution for the name std.hamachi.logmein.com timed out after none of the configured DNS servers responded.
Event Xml:

1014
0
3
0
0
0x4000000000000000

302922

System
Z03-SRV-01.sou-tryavna.net

std.hamachi.logmein.com
28
17000035000000000000000000000000000000000000000100000000

вторник, 13.09.2011

сряда, 14.09.2011
обучение – НАГ – ИТ, 10 клас, задочно (9:00)
репетиция тържество, лаптоп

четвъртък, 15.09.2011
9.00 – тържество
Изпратен експорт сканирани свидетелства – 2 бр., 9а кл.

петък, 16.09.2011
9:50-11:45 информатика, grupa10ma
12:50-13:35 ИТ, grupa8az1

събота, 17.09.2011
9:50-11:45 информатика, grupa10ma
12:50-13:35 ИТ, grupa8az1

понеделник, 19.09.2011
11:55-13:35 информатика, grupainf_zala2
16:15 Допълнен списък proxy – ПКГ

вторник, 20.09.2011
11:00-12:40 информатика, grupa10gv
12:50-13:35 ИТ, grupa8bz2

сряда, 21.09.2011
мултимедия 8:00-8:45 ВТ, 5а

четвъртък, 22.09.2011
18:00-19:10 Рангел Вълчанов, Всички ще измрем, а сега наздраве!

петък, 23.09.2011

понеделник, 26.09.2011

вторник, 27.09.2011
входно ниво – 10, група ГВ

сряда, 28.09.2011

четвъртък, 29.09.2011

петък, 30.09.2011
входно ниво – 10, група МА

понеделник, 03.10.2011
вторник, 04.10.2011
сряда, 05.10.2011
четвъртък, 06.10.2011
петък, 07.10.2011

понеделник, 10.10.2011
вторник, 11.10.2011
сряда, 12.10.2011
четвъртък, 13.10.2011
петък, 14.10.2011

понеделник, 17.10.2011
вторник, 18.10.2011
сряда, 19.10.2011
четвъртък, 20.10.2011
петък, 21.10.2011

понеделник, 24.10.2011
вторник, 25.10.2011
сряда, 26.10.2011
четвъртък, 27.10.2011
петък, 28.10.2011

понеделник, 31.10.2011
вторник, 01.11.2011
сряда, 02.11.2011
четвъртък, 03.11.2011
петък, 04.11.2011

понеделник, 07.11.2011
вторник, 08.11.2011
сряда, 09.11.2011
четвъртък, 10.11.2011
петък, 11.11.2011

понеделник, 14.11.2011
вторник, 15.11.2011
сряда, 16.11.2011
четвъртък, 17.11.2011
петък, 18.11.2011

понеделник, 21.11.2011
вторник, 22.11.2011
сряда, 23.11.2011
четвъртък, 24.11.2011
петък, 25.11.2011

понеделник, 28.11.2011
вторник, 29.11.2011
сряда, 30.11.2011
четвъртък, 01.12.2011
петък, 02.12.2011

понеделник, 05.12.2011
вторник, 06.12.2011
сряда, 07.12.2011
четвъртък, 08.12.2011
петък, 09.12.2011

понеделник, 12.12.2011
вторник, 13.12.2011
сряда, 14.12.2011
четвъртък, 15.12.2011
петък, 16.12.2011

понеделник, 19.12.2011
вторник, 20.12.2011
сряда, 21.12.2011
четвъртък, 22.12.2011
петък, 23.12.2011

[шаблон за седмица]
понеделник,
вторник,
сряда,
четвъртък,
петък,

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s