Нагласите за учене и труд (1)


Съществува ли подход за изследване на нагласите за учене и труд? Който да способства качествена оценка на нагласите на учениците да постигат успехи? Какви успехи? Ами нагласите на учителите за урочна и извънкласна работа? – Измислила съм го аз – по шестстепенна скала. Нивата са от едно до шест. Няма нищо общо с шестобалните оценки. Възможностите за повишаване на нагласите в процеса на провеждане на дейностите по преживявания, спомени и фантазии са описани и анализирани съобразно индивидуалните характеристики, потребности и възможности на учениците. Използването на проектния метод, съчетан с експериментални опити, подкрепящо междуличностно общуване и други интерактивни методи за взаимодействие между учениците и учителите решава множество когнитивни проблеми, задоволява потребности за себеутвърждаване и реална сомооценка.
Тук отново си задаваме въпроса – дали да заведеш някого в гнездото на драконите, след като месеци и години си му казвал, че дракони не съществуват, е честно? Самоусъвършенстването в областта на информационните технологии е възрастово обособено. Невъзможно е да се отличи постижение в тази област без широка обща култура, старателна подготовка и прецизна техника за презентиране на софтуерния продукт, изработен самостоятелно или в екип. Проектната работа изгражда самодисциплина, самоконтрол, пренася ценностите от пожелателните представи към реалния свят на конкуренция и борба за доказване на идеи, умения, творчески и познавателни открития за даден ученик, за екип от участници, за колектива на училището, зает с такава дейност. Разработката на проект за участие в състезания или олимпиади е итеративен процес, нуждае се от добросъвестен анализ в групата и отговорност към сроковете и текущите задачи. Да се повишава нагласата на учениците за тази дейност е една от тях.
Но диагностиката на нагласите, овладяването на инструменти за въздействие не само за повишаването им, а и за разумното им контролиране при свръх нагласи и свръх мотивиране за „къртовски труд и учене“, колкото и странно да звучи, също се не по-малко важно задължение на преподавателя. Особено в извънкласните форми, където оценки не се пишат, няма най-висок връх и информационните лавини от знания затрупват все повече и повече стремежи към познавателни достижения, характерни техники и нововъведения. Работата за престижен професионален показ, гонене нивото на екипите от софтуерните фирми, са колкото полезни, толкова и опасни.
Формирането на позитивни нагласи за труд понякога е времеемко. Обсъждането на познавателните достижения, осъществени от дейностното учене, се оказва неотменим подход в работата с учениците. Важно е всеки участник да открие своя оптимален път за подготовка и създаване на проект, да подбере подходящите средства за реализирането му и да има планове за бъдещото му развитие, защото окончателна завършена програма няма. Връзката с останалите предмети от обучението в средното училище осмисля проектната дейност и прави метода подходящ за всякакви случаи. В това отношение интерактивността на тези дейности е даденост от работата на учителите в часовете по ИТ, тя е предварително установена предпоставка и дейностите по Програмата се възползват от метода в най-пълните му възможности. Зависимостта на нагласите за учене върху успехите при извънкласните прояви по информатика и ИТ много често е изявена, но не винаги високите нагласи и силна мотивация за успех са достатъчни за постигането му. Хипотезата повишаването на нагласите да влияе върху повишаване на успеха при извънкласната работа по моите изводи в това, което предадох, се потвърждава около 55%. Как ги изчислих само тези проценти – ще го тълкувам в три варианта!!! 
Учениците постигат удовлетворение, когато има признание на труда им. Нагласата да са полезни на себе си, на съучениците си и на училището си, заедно с нагласата за „учене чрез правене“ се превръща в стабилна основа за успех. Когато успехът се забави, не е нужно да се отказват от нагласите и мечтите си.
Зависимост има, не винаги пропорционална, но винаги е по-добре да се трудиш с желание и готовност да се представиш успешно.
Учителят е този, който освен да обучава, възпитава и подпомага израстването на уверени в себе си млади хора, готови да се самообучават и изграждат личностите си през целия живот в епохата на информационното общество.
Дали проявите на творчество, упоритост, постоянство, системност и усърдието на учениците означават положителна нагласа за работа в подготовката за олимпиади и състезания по ИТ? Липсата на алтернатива е факт. За някои от участниците навиците за самообучение и търсене на необходимата информация в Световната мрежа тепърва се създадват и доразвиват. За други – тепърва предстои да се възползват от показаното, да донаучат започнатото и да продължат да се развиват в областта на ИТ с ясни нагласи тази сфера да бъде и професионалният им избор.
Потенциалът на всеки при започване на работа не е докрай изяснен. Това дава възможност по време на проектните дейности някои очаквани умения да се заучават отново, а други – по бърз начин да се заимстват от участниците, които вече ги владеят.
В последния момент направих велико откритие – че има и спираловиден подход! Това с метода на проектите, се разширява. Допускам, че ако не е бил шлагер през 2007 година, когато г-жа Бисерка Йовчева го е описвала и публикувала за заниманията по информатика с малките ученици, отново трябва да се възкреси употребата му при цитиране на модерни методи. Пълна иновация!!! Сякаш от първи клас нагоре не е все спираловиден подход наливането на ум и разум в училище. Весело ми е, но не заради спиралите…
Документацията на проектите и изнасянето на презентации пред външна публика са дейностите, в които учениците влагат най-много вълнения. Овладяването на техниките за презентиране си остава една от задачите, които задължително трябва да се завърши. Познайте какво ми е било критерий за активност. Една проведената беседа с учениците и учителите от проверяващо лице (засега скромно ще премълча името на уважаваната от мене госпожа М.Х) показаха, че всъщност сме имали много по-голяма свобода, отколкото си позволявахме. Дали ще се прилага гъвкав подход за известяване и информацията ще се получава дистанционно или винаги присъствено, е въпрос, който може да се осмисля и занапред. Най-съществен напредък за изминалата учебна година беше популяризирането подготовката за олимпиади и състезания и сред останалите ученици, които знаеха и се интересуваха кой какво изработва, дали останалите одобряват работата му, може ли още нещо да му предложат и т.н. Наистина, има ли популярност това???
Активността на учениците предопределя повишаване на нагласата за теоретична и методическа самоподготовка на всеки от участващите учители в много голяма степен.
Ако някой схване докъде съм била с разсъдъка си, да пише.

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s